Maailman onnellisin opiskelija (itsetuntemus ja itsensä johtaminen) on oululaislähtöinen korkeakouluopiskelijoille suunnattu kurssi, joka lanseerattiin aivan ensimmäistä kertaa syksyllä 2022.

Mistä kipinä kurssin rakentamiselle syntyi? Se syntyi opiskelijoiden ja työelämän vuoropuhelusta.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnalla (OYY) oli nimittäin huoli opiskelijoiden jaksamisesta, hyvinvoinnista, elämänhallinnasta sekä opintojen suorittamisesta. Myös työelämän puolella jaksaminen, hyvinvointi ja elämänhallinta ovat aina ajankohtaisia aiheita, joiden rooli tulee edelleen korostumaan tulevaisuudessa.

OYY ja muutama työelämän edustaja kävivät fiksun keskustelun: jotain täytyy opiskelijoiden hyvinvoinnille alkaa tehdä uudella tavalla eri lailla kuin ennen. Syntyi yhteinen tahtotila. Olisipa upeaa kyetä oivalluttamaan ihmisiä jo korkeakouluopintojen aikana siitä, mistä itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kokonaisuudessa on systemaattisesti kyse – lähteä hahmottamaan itsensä johtamisen logiikkaa, josta samasta johtajuusajattelusta työelämäkin hyötyisi. Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kautta on iso potentiaali vaikuttaa ihmisten jaksamiseen, hyvinvointiin, elämänhallintaan ja lopulta onnellisuuteen.

Kurssia alettiin rakentaa yhdessä aktiivisten opiskelijoiden, OYY:n, työelämäedustuksen ja kurssin sisällöstä vastanneiden asiantuntijoiden kesken. Tämä on ennen kaikkea opiskelijoilta opiskelijoille -tyylinen juttu ja vastuunoton osoitus opiskelijoiden itsensä puolelta. Opiskelijat itse haluavat ottaa vastuuta hyvinvoinnin lisäämisestä ja toimia sen eteen, että itsetuntemus ja itsensä johtaminen voisivat olla paremman yhteiskunnallisen tulevaisuuden rakennuspalikoita. Ovathan opiskelijat myös tulevaisuutemme työntekijöitä. Kurssin potentiaalista on jo vaihdettu ajatuksia myös muiden korkeakouluopiskelijayhteisöjen kanssa.

Kurssi on toteutettu syksyllä 2022 livenä Oulun yliopistolla kymmenen luentokerran mittaisena luentosarjana. Kurssille ilmoittautuneet oululaiset korkeakouluopiskelijat saavat kurssista opintopisteitä. Kurssin liveluennot ovat olleet myös avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille, joten paikan päälle luentosaliin ovat voineet tulla kuuntelemaan innostavia puheenvuoroja myös he, jotka kurssille eivät ole ilmoittautuneet.

Katso syksyn luentoaiheet ja mukana olleet puhujat Luentoaikataulu-osiosta.