Teksti: Henrietta Karjalainen


Kymmenen viikkoa. Kymmenen teemaa itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta. Kymmenen luentokertaa, jolloin meidän aivojamme on keikautettu ylös alas ympäri. Kymmenen kalenteroitua pysähtymiskertaa itsemme äärelle. Kymmenen (potenssiin monta kymmentä) kertaa sen toteamista, että onneksi saamme käyttää aikaamme itsetuntemuksen sekä itsensä johtamisen oppimiseen ja oivaltamiseen. Kaiken kaikkiaan hyvin hoidettu kurssitoteutus opetusvastuun näkökulmasta Hälsan Lari Karjulalta sekä YTHS:n Maria Kaikkoselta. Kiitos!

Maailman onnellisin opiskelija -kurssi on tullut tälle syksyä päätökseensä. On aika suunnata eteenpäin tulevaisuuteen. Matka jatkuu! Päällimmäisenä on toive siitä, että kurssilla mukana olleet kokisivat tästä eteenpäin yhä enemmän ja enemmän luottavaisuutta omaan elämäänsä. Elämä ja elämänhallinta tietenkin edellyttävät aktiivista toimijuutta. Jospa kurssi olisikin antanut vahvistusta oman pystyvyyden ja toimijuuden kokemukseen.

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen perustuvat sen tiedostamiseen, millainen olen ihmisenä, mistä piirteeni ja ajatusmallini sekä käyttäytymiseni juontavat juurensa, miten toimin yksilönä ja yhteisön sosiaalisena jäsenenä, mitä elämässäni tavoittelen ja mihin arvoihin perustuen, sekä miten pääsen tavoitteitani kohden myös käytännön suunnitelmallisuuden ja taitojen tasolla samalla pitäen huolta arkiseen hyvinvointiini vaikuttavista aktivoivista ja palauttavista tekijöistä. Näiden näkökulmien hahmottaminen palvelee opiskeluelämää, työelämää, vapaa-aikaa ja kaikkea muuta eli elämän kokonaisuutta!

Kurssin jälkeen jokaisen yksilön itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen matka jatkuu tulevaisuutta kohden. Siispä mikä olisi ollut parempi loppuhuipennus kurssille kuin futuristi Perttu Pölösen puheenvuoro. Tätä puheenvuoroa kyllä keskittyi kuuntelemaan niin paljon, että hetkittäin ihan unohti missä oli – oliko sitä tässä hetkessä vai jo mielikuvituksen voimalla kurkistelemassa tulevaisuuden skenaarioihin. Perttuhan siis kävi läpi Tulevaisuuden lukujärjestystä.

Lukujärjestys sisälsi tulevaisuudessa korostuvia näkökulmia ja taitoja, joihin meidän ihmisinä kannattaa keskittyä ja joita kannattaa oppia ymmärtämään kaiken jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden keskellä. Näiden joukossa korostui muun muassa kommunikaatiotaidot, kyky hahmottaa tarinaa, utelias oppiminen sekä kyky luovaan ongelmanratkaisuun. Ja ai että, tietenkin myös itsetuntemus! Perttu korosti ennen kaikkea ajattelutaitoja. Se jos mikä pisti ajattelemaan. Ajatteluahan me ihmiset osaamme tehdä eri periaatteella kuin kone. Kone prosessoi ja puksuttaa omalla tietokoneoppimiseen perustuvalla tavallaan, mutta ihminen sen sijaan kykenee inhimilliseen kokemusperäiseen ajatteluun, tuntemiseen ja intuitioon. Tämän takia ajattelevia ihmisiä tarvitaan tulevaisuudessakin. Rinta siis rottingille: ollaan ylpeästi erilaisia kuin koneet!

Perttu Pölönen puhui tulevaisuudessa korostuvista tärkeistä taidoista.

Sitten loppuun vielä Matkablogin painokkaat loppusanat. Maailman onnellisin opiskelija -luentosarja on tänä syksynä lanseerattu sen vuoksi, että opiskelijoille saataisiin vahvempia elämänhallinnallisia valmiuksia käsitellä ja johtaa minuuttaan, ymmärtää menneisyyttä ja nykyhetkeä sekä ennakoida tulevaisuutta. Elämänhallinnassa on ideana se, että elämä saadaan tuntumaan mielekkäältä kokonaisuudelta, jossa osa-alueet, asiat ja kokemukset liittyvät toisiinsa. Eli että elämässä olisi juoni ja punainen lanka eikä se olisi vain ahdistusta ja kaaosta aiheuttavia sirpaleita ja pirstaleita siellä sun täällä. Eli että pakka ei hajoaisi käsiin. Eli että aamulla olisi suhteellisen ok-hyvä olo nousta sängystä ja uteliaasti lähteä kohti päivän oppikokemuksia. Eli että illalla miettisi nukkumaan mennessään, että on se vaan hieno tunne saada olla elossa ja tehdä asioita, jotka voivat tuottaa onnellisuuden tunnetta.

Viimeinen luentokerta 30.11. toteutettiin Oulun kaupungin ja BusinessOulun mahdollistamana. Lämpimästi kiitoksia yhteisestä opiskelijahyvinvoinnin edistämisestä!