Teksti: Henrietta Karjalainen


Miten ihminen voi hahmottaa itselleen merkityksellistä elämän suuntaa? Löytyykö arvojen pohjalta unelmia ja tavoitteita, jotka motivoivat? Näihin teemoihin syvennyttiin Maailman onnellisimman opiskelijan luentokerralla 9.11.2022, kun meillä oli iso ilo saada luentopuhujiksi filosofi Frank Martela sekä Oulun yliopiston uraohjaajat Salla Herrala ja Katja Holtinkoski-Perttula.

Se minkä parissa nyky-yhteiskunta ja ihmiset monessa määrin tuntuvat kamppailevan, on merkityksellisyyden puute. Ihmisen eksistentiaaliseen kriisiin liittyy yhteyden puuttuminen ihmisen sisimpään itseensä sekä yhteyden puuttuminen johonkin isompaan itselle tärkeään merkitykseen, jonka vuoksi elämää eletään. Merkityksellinen suunnattomuus – voisiko sitä näin kuvata? Meillä on tavoitteellisuutta, mutta onko se sidonnaista isompaan merkitykselliseen päämäärään? Jos ei ole, silloin kehkeytyy helposti autenttisen yhteyden kadottamista itseensä sekä ympäröivään maailmaan. Sen sijaan tunne siitä, että elämässään voi edistää merkityksellisiä asioita, on tärkeä tunne elämän mielekkyyden kannalta, jotta arvokasta meille jokaiselle annettua lahjaa –elämää– voidaan elää täyttymystä kokien.

Edellä kuvattua teemastoon pohjustavaa ajatuksen juoksua syntyi kirjoittajan päässä Frank Martelan puheenvuoron inspiroimana. Frankin puheenvuoro johdattelikin luentoyleisön päivän aiheeseen sisäisen motivaation ymmärtämisestä käsin. Puheenvuoro painotti sitä, miten elämään voi löytää mielekästä, merkityksellistä suuntaa sisäisesti motivoivien tavoitteiden kautta. Frank korosti, että sisäiseen motivaatioon pohjautuvat tavoitteet ja sellaisten saavuttaminen rakentavat hyvinvointia. Sen vuoksi sisäisen motivaation löytäminen on merkityksellisen elämän kannalta hyvinkin suotavaa. Siihen liittyy henkilökohtaista kasvua ihmisenä, yhteyden löytämistä itseensä, ympärilleen hyvän tekemistä edesauttaen kollektiivista hyvää, sekä yhteisöllisyyden kokemista. Sisäisen motivaation hahmottaminen käsittääkin useamman tapaista näkökulmaa eri kanteilta sekä yksilö- että yhteisönäkökulmasta. Onneksi sisäistä motivaatiota pystyy tietoisesti etsimään ja löytämään.

Kirjoita omista arvoistasi, kokeile eri juttuja, tunnista omat vahvuutesi, löydä samanhenkisten yhteisö, ja mieti missä voit tehdä hyvää. Näin voit tutkia, etsiä ja löytää sisäistä motivaatiotasi.

frank martela
Frank Martela puhui merkityksellisyydestä ja sisäisestä motivaatiosta.

Frankin ansiokkaan puheenvuoron jälkeen arvojen, unelmien ja tavoitteiden teemoista jatkoivat erittäin asiantuntevat uraohjaajat Salla Herrala ja Katja Holtinkoski-Perttula. Salla ja Katja painottivat, että elämän suunnan ja isomman päämäärän itseasiallinen hahmottaminen nimenomaan tuottavat meille unelmia sekä tavoitteita. Unelmat auttavat merkityksellisyyden tunteen vahvistamisessa ja arvot kirkastavat suuntaa, jota kohden mennä. Jäsentyneet arvopohjaiset unelmat, joihin on saatu suunnitelmallisuutta, ovat oikeastaan tavoitteita. Näin unelmia konkretisoidaan tavoitteiksi, jolloin niistä saa otteen ja voi alkaa työstämään sitä, mitä tekoja isomman päämäärän ja unelmien saavuttamiseksi tarvitaan. Muutokset saavat tapahtua pienin askelin. Ja kuten Salla ja Katja toivat hyvin esiin, arki on täynnä valintoja ja meidän täytyy kyetä tekemään tavoitteidemme kannalta viisaita valintoja. Koska elämme epävarmassa maailmassa, meidän täytyy myös ymmärtää, että valintojemme taustalle emme tule mitenkään saavuttamaan täyttä varmuutta. Siksi meidän täytyykin myös hyväksyä keskeneräisyys.

Unelma ja arvot antavat sinulle suunnan. Tavoite kertoo, minne olet matkalla. Suunnitelma kertoo, miten tavoitteeseesi pääset.

salla herrala & katja holtinkoski-perttula
Salla Herrala ja Katja Holtinkoski-Perttula (oik.) puhuivat arvoista, unelmista ja tavoitteista.

Koko luentoillan kiteytykseksi nouskoon tällä kertaa seuraava ajatussykkyrä, jota itse kunkin kannattaa purkaa ja miettiä pienissä palasissa: me elämän merkityksellisyyden kaipuutta potevat ihmisyksilöt – meidän kannattaa etsiä ja löytää elämään merkityksellistä sisältöä sekä suuntaa sisäisen motivaation kautta toteuttamalla itseämme ja tekemällä hyvää ympärillemme. Meidän kannattaa arvopohjaisesti unelmoida isosti ja luoda merkityksellisiä isoja päämääriä. Sitten meidän tulee konkretisoida päämääriin pääsemiseksi tehtävä matka tavoitteiden tasolle, ja arjessa tehdä lopulta valintoja, jotka auttavat meitä matkalla onnistumisessa. Ennen kaikkea – nautitaan matkasta ja hyväksytään myös keskeneräisyytemme.