Teksti: Henrietta Karjalainen


Jatkoimme Maailman onnellisin opiskelija -kurssilla itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen matkaamme 19.10. erityisen myötätuntoisissa tunnelmissa. Keskiviikko-illan kattaukseen mahtui myös käsittelyyn teemoina vuorovaikutus, palaute, omat rajat ja jämäkkyys. Tulipa taas todistettua, että maailmaa vietiin jälleen hitusen parempaan, itsetuntevampaan suuntaan.

Luentokerran aluksi saimme etänä liittymään seuraamme tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen. Ministerin puheenvuoro käsitteli vaikuttamista erityisesti vuorovaikutuksen ja palautteen vastaanottamisen näkökulmasta. Ministeri toi hienosti esille, kuinka varsinkin politiikka vaatii taitavia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja kuinka tärkeää on kyetä laajaan ja laadukkaaseen dialogiin. Ministerin kertomasta päätellen politiikka on varsin hyvä oppikoulu siihen, millainen ihmisten välinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen on yhteistä hyvää eteenpäin vievää.

Ministeri Honkonen osoitti tukensa Maailman onnellisin opiskelija -kurssille, ja lämpimästi kiitämme häntä osallistumisesta luennollemme. Yleisö pääsi kysymään ministeriltä kysymyksiä ja ehdimme nostaa keskusteluun useita kiinnostavia näkökulmia vaikuttamiseen liittyen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen osoitti tukensa kurssiamme kohtaan.

Ministerin puheenvuoron jälkeen saimme paikan päällä lavalle Nyyti ry:n kehittämispäällikkö Laura Heimosen. Lämmin kiitos myös Nyytille mukanaolostanne kurssin toteuttamisessa ja Lauralle kiitos ajatuksia herättävästä puheenvuorosta. Laura tarjosi asiantuntijapuheenvuoron erityisesti itsemyötätunnon teemaa korostaen. Luennolla kävimme läpi myös itsekritiikin roolia ja sitä, miten se liiallisissa määrin voi muodostua onnistumisten tien tukkeeksi. Laura lisäksi käsitteli tietoisuustaitoja ja myönteistä minäpuhetta ihmistä eteenpäin vievinä puskureina. Myös jämäkkyyden rooli korostui osana itsemyötätuntoa, osana terveitä ihmissuhteita ja osana yhteistyökyvykkyyttä.

Ystävällisen itsepuheen kehittäminen lähtee sen ymmärtämisestä, että koska sinä kuuntelet, mitä puhut itsellesi, puhu siis kauniisti.

laura heimonen

Ministeri Petri Honkosen ja asiantuntijapuheenvuoron pitäjän Laura Heimosen osioiden jälkeen opiskelijat pääsivät tuttuun tapaan työpajaosuudessa reflektoimaan luentokerran teemoja oman elämänsä kontekstiin. Työpajassa myös syvennyttiin vuorovaikutuksen teemaan. Koko luentokerran anti oli kattavan laaja, ja ehkä yhdessä kiteytyksen lailla huomasimmekin, että empaattinen ja myötätuntoinen itsensä ja muiden kohtaaminen parantaa vuorovaikutusta sekä palautteen saamista ja antamista. Myötätuntoinen, itsetunteva ote omaan elämään auttaa myös asettamaan itselle hyvältä tuntuvat omat rajat sekä pysymään niissä jämäkästi.

Laura Heimonen puhui varsinkin itsemyötätunnosta.

Ensi luentokerralla suuntaamme muun muassa kohti motivaation, osaamisen ja pystyvyyden teemoja. Siihen asti jääkäämme pohtimaan hyväksyvää ymmärrystä itseämme ja kanssaihmisiä kohtaan.