Tänä syksynä lanseerattavan Maailman onnellisin opiskelija (itsetuntemus ja itsensä johtaminen) -korkeakoulukurssin myötä käynnistyy suuren tavoitteen todeksi tekeminen. Tässä tahdotaan alkaa vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin, elämänhallintaan ja vastuunottoon yksilötasolla. Sen lisäksi tahdotaan luonnollisesti vaikuttaa yhteisöön sekä yhteiskuntaan saaden aikaan ilmiötä sekä yhteiskunnallista vuoropuhelua itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen ympärille. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen ovat keskeisiä niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnan hyvinvointia ja onnellisuutta edistäviä teemoja, jotka täytyy nostaa keskusteluun vahvemmin ja joiden puolesta täytyy toimia – reippaasti enemmän kuin tähän asti on tehty.

Jos opiskelijat jo korkeakouluaikana voivat hahmottaa, mistä itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kokonaisuudessa on systemaattisesti kyse, tällä on suurta potentiaalia edesauttaa niin opinnoissa jaksamista ja onnistumista kuin tulevaisuuden työelämässä navigoimista. Opiskelijat voivat viedä itsensä johtamisen logiikkaa mukanaan työelämään ja näin myös rohkeasti muuttaa työelämää hyvinvoivemmaksi. Tässä on myös kyse työn tuottavuuden lisäämisestä hyvinvoinnin kautta. Mitä hyvinvoivempi ja tuottavampi työelämä ja sitä kautta myös yhteiskunta, sitä onnellisempaa elämää hyvinvointivaltiossa voidaan elää.

Vaikka Maailman onnellisin opiskelija vaikuttaa yksilön itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen logiikkaan, iso taustamotiivi on suuren yhteisen hyvän kasvattaminen ja hyvien käytänteiden hyödyntäminen isojen joukkojen keskuudessa. Yksilöiden hyvinvoinnin voidaan nähdä kertaantuvan saaden aikaan suurempaa yhteisöjen ja yhteiskunnan tason hyvinvointia. Yhteiskuntamme nimittäin todellakin kaipaa entistä vahvempaa vastuunottoa yhteisestä tulevaisuudestamme. Onnellisen yhteisen tulevaisuutemme eteen tehtävä työ ei voi olla vain harvojen käsissä – sen sijaan siihen tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja osallistumista.

”Yhteinen” muodostuu yksilöistä. Siksi on tehokasta ja kestävän vastuullista vaikuttaa yksilöiden elämänhallintaan, itsetuntemukseen ja itsensä johtamisen kyvykkyyteen. Siitä voi parhaimmillaan seurata yksilön sisäinen motivaatio ja tahtotila elää elämää, joka sisältää omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ohella myös muiden hyvinvoinnin edistämistä. Yhteinen hyvä, yhteinen etu – ja sehän ei ole yksilöltä pois, vaan se rikastuttaa jokaisen elämää ja tuo merkityksellisyyttä.

Maailman onnellisin opiskelija tuo tänä syksynä ajatteluun, keskusteluun ja tekemisen tasolle yhteiskunnallista vastuuta näyttävän ryhtiliikkeen. Kukaan ei tullut meille sanomaan, että näin on pakko tehdä. Sen sijaan tässä on kyse aidosta omaehtoisesta halusta käynnistää sen verran vaikuttava vastuullisuusteko, että se löytää tiensä kaikkialle sinne, missä tulevaisuuttamme tehdäänkään.


Seuraa ilmiötä somessa: